Lersi Luang Phor Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi BE2537. Nur Wahn

408013Lersi Luang Phor Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi BE2537. Nur Wahn.
鲁士佩戴型小立尊,龙婆蓬玛Wat Suan Hin Pha Nang Khoi,佛历2537。草药料。
CODE: 408013
SOLD 售出

Silver Rooplor Lersi Luang Phor Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi BE2537

407010Silver Rooplor Lersi Luang Phor Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi BE2537. Come with original temple box.
纯银鲁士佩戴型小立尊,龙婆蓬玛Wat Suan Hin Pha Nang Khoi,佛历2537。连同原装寺庙盒子。
CODE: 407010
SOLD 售出

Long Phor Promma

LP Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi 2Long Phor Promma Wat Suan Hin Pha Nang Khoi

很多佛牌收藏家都有收藏鲁士 ,这些都是自取的相似翻译音,也都是泰文ฤษี (译音)嘞习(意即)修行者之意。相信大家都不陌生而泰国高僧之中,督造修行者佛牌的第一名师,大家也应该都听过他就是หลวงปู่พรหมมา (译音)龙普蓬玛高僧,是位修持极高的大师。
龙普蓬玛高僧,生于佛历2440年(西元1897年)在极小的年龄12岁就出家为僧修行,跟着僧皇级的崇迪抡高僧学习6年。在崇迪抡高僧圆寂之后,龙普蓬玛高僧与หลวงปู่มั่น (译音)龙普曼高僧一起在森林中禅坐修行。
一段时日之后,二位高僧就各别寻找清静地修行。龙普蓬玛高僧找到一个极高山上的山洞,在此洞穴中一修行就长达了45年。在佛历2533年(西元1990年)时,龙普蓬玛高僧移居另一个山洞中修行。那时泰国的二公主,也曾不辞路途遥远,亲自去拜见过龙普蓬玛高僧二次。龙普蓬玛高僧僧侣生涯中,非常照顾百姓,
帮助过无数的信众,据说火眼修行者就是龙普蓬玛高僧的师父,
指导高僧禅坐及修行术法,也难怪高僧要选择那样险峻的高山来修行,因为修行就是从自身修起,而龙普蓬玛高僧生平最具知名度的作品,就是修行者的佛牌圣物了。只要是诚心的佛弟子,
佩带高僧的修行者,可开智慧,成为指引明灯。凡是需要考试的,为人师表的,需要授业的,都感到高僧佛牌的灵验。很多民间的修行者,白衣师父,也都曾向龙普蓬玛高僧拜求指导修行之道。
后来在泰国非常知名的龙普蓬玛高僧,尽管已经高龄,还居住高山上,但对于一些受邀参与的加持督造法会,都没有拒绝,使得晚年身体非常差。
高僧在2545年(西元2002年)8月23日晚上22点11分31秒圆寂享年105岁,是因过劳所引起的心脏病,但高僧的慈爱,将永留信众心中。