First batch Rian Luang Phoo Thorn Wat SieApaiWan BE2533

207021

First batch Rian Luang Phor Thorn Wat SieApaiWan BE2533. It won No2 Placing in Thailand Khon Kaen Grand Amulet Competition on 24th July 2016.
第一期自身铜牌,龙婆桐瓦谢阿拍湾佛寺,佛历2533(1990年)。于2016年7月24日,在泰国孔敬府大型佛牌比赛中荣获第二名。
CODE: 207021
SOLD 售出